LCA - Leibniz’s Correspondents and Acquaintances

Leibniz’s Correspondents and Acquaintances

A site devoted to G.W. Leibniz’s intellectual network

LCA FILE: Simon Foucher
Collection

Citation

Matteo Favaretti Camposampiero, “Simon Foucher,” LCA - Leibniz’s Correspondents and Acquaintances, accessed April 21, 2024, DOI: http://doi.org/10.13135/lca/fouchersimon

Identifier

lca:fouchersimon