LCA - Leibniz’s Correspondents and Acquaintances

Leibniz’s Correspondents and Acquaintances

A site devoted to G.W. Leibniz’s intellectual network

LCA FILE: William Seton of Pitmedden
Collection

Citation

LCA Project, “William Seton of Pitmedden,” LCA - Leibniz’s Correspondents and Acquaintances, accessed August 11, 2022, DOI: http://doi.org/10.13135/lca/setonofwillia

Identifier

lca:setonofwillia